Acasa

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Investeşte în oameni !aoa
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/137930
Titlul proiectului: „Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”

„STAGIILE DE PRACTICĂ – O PREMISĂ A REUŞITEI PROFESIONALE”
Începând cu data de 29.04.2014, Universitatea din Piteşti derulează proiectul „Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în baza contractului de finanţare încheiat cu POSDRU, Organism intermediar pentru axa prioritară nr. 2- „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.
Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Asociaţia Oamenilor de Afaceri Arges şi se implementează  la Universitatea din Piteşti, pe o durată de 18 luni – perioada de implementare fiind 29.04.2014- 28.10.2015.
Proiectul urmăreşte dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor cu scopul creşterii şanselor de ocupare şi integrării cu succes a acestora pe piaţa muncii, obiectiv ce va fi atins prin creşterea gradului de pregătire în domeniul de specializare studiat pentru 500 de studenţi ai învăţământului superior din regiunea Sud-Muntenia ; îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru a facilita tranziţia către piaţa muncii ; dezvoltarea şi valorizarea cooperării dintre mediul universitar şi agenţii economici/organizaţii în vederea dezvoltării de programe de învăţare prin muncă.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la Prodecanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, Prof.univ.dr. Anton-Florinel Boţa-Moisin – Universitatea din Piteşti