CONCLUZII LA FINALUL CONFERINŢEI DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI

POSDRU/161/2.1/G/137930

„Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”

 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE și ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI ARGEŞ au desfășurat ieri, 27 octombrie 2015, ora 17.00 la Hotel Ramada Piteşti, str. Calea București, nr. 31, Conferinţa de închidere a Proiectului „ Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” în baza contractului de finanţare POSDRU/161/2.1/G/137930 încheiat cu CNDIPT- OIPOSDRU.

La conferinţă au participat cadre didactice şi studenţi ai Universităţii din Piteşti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tinerii din cadrul Asociației Oamenilor de Afaceri Argeș,

20151027_182108

 

reprezentanți ai partenerilor din cadrul prezentului proiect, coordonatorii, dar și tutorii ce au fost alături studenților pe toată perioada derulării stagiilor de practică,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

reprezentanți ai unor instituții publice din municipiul Pitești, oameni de afaceri în calitate de reprezentanţi ai unor importante societăţi din municipiul nostru, precum și reprezentanți mass-media

20151027_183245

 

20151027_182353

 

Din partea Beneficiarului – Universitatea din Pitești – Facultatea de Drept și Științe Administrative, a luat cuvântul domnul Manager de proiect, Prodecan Prof.univ.dr. Boța-Moisin Anton Florin care a prezentat obiectivul general al proiectului, obiectivele specifice/opreaționale ale acestuia, realizarea indicatorilor proiectului, rezultatele obținute pe fiecare activitate în parte, precum și aspectele cu privire la sustenabilitatea proiectului.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș în calitate de Partener în cadrul proiectului a fost reprezentată de doamna vicepreședinte Olimpia Doru, care a prezentat câteva impresii la final de proiect. Domnia sa a implicat în mod direct studenții în concluzionarea beneficiilor aduse de implementarea acestui proiect, subliniind importanța participării active a studenților/masteranzilor în astfel de proiecte.

20151027_181754

La începutul și finalul Conferinței au fost eliberate certificate atât pentru studenții ce au efectuat stagiul de practică în cadrul prezentului proiect, cât și reprezentanților partenerilor ce au desfășurat activitatea de tutoriat pe parcursul stagiilor de practică.

 

Material realizat de Expert A3 Informare, Publicitate, Lect. univ. dr. Amelia Singh – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Piteşti și de Expert A3 Informare, Publicitate, Director Alexandru Şerban – Asociaţia Oamenilor de Afaceri Argeş