Consiliere si tutori noiembrie 2014

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE şi ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI ARGEŞ au implementat, începând cu luna aprilie a anului curent Proiectul „ Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” în baza contractului de finanţare POSDRU/161/2.1/G/137930 încheiat cu CNDIPT- OIPOSDRU.
În cadrul proiectului, fiecare student înscris este supus unei activități de consiliere și orientare profesională, activitate de susținută de doi experți, în baza unor istrumente special dezvoltate.
În continuare vă prezint câteva aspecte referitoare la activitatea de consiliere, pe care ni le-a împărtășit domnul Alexandru Tonghioiu, unul dintre experții în această activitate:
Serviciile de orientare, consiliere profesională reprezintă un ansamblu de servicii sau orice informaţie sau sprijin specializat oferit unei persoane cu privire la:
– alegerea unei ocupaţii;
– progresul într-o ocupaţie, adaptarea la o ocupaţie care se modifică;
– schimbarea ocupaţiei;
– modalităţi de menţinere a locului de muncă.

Serviciile de orientare, consiliere profesională constau în:

Servicii de informare si consiliere în carieră, care reprezintă
– furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;
– analiza ocupaţiilor şi alegerea unei ocupaţii;
– posibilităţile de încadrare în acord cu pregătirea profesională precum şi a cerinţelor angajatorului;
– posibilităţi de (re)calificare şi perfecţionare în vederea creşterii şanselor de încadrare în muncă.
Serviciile de consiliere individuală şi colectivă reprezintă forma confidenţială de a oferi sprijin persoanelor aflate în situaţie de criză în scopul prevenirii acesteia şi presupune o formă specială de comunicare.

Aceste servicii constau în:
– identificarea problemei pentru care se solicită consilierea;
– întocmirea planului de acţiune şi a bilanţului individual;
– întocmirea planului individual de acţiune pe baza rezultatelor discuţiilor individuale, a testărilor efectuate;
– evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;
– dezvoltarea abilităţilor şi încrederii în sine a persoanelor aflate în căutarea unui loc de stagiu de practică/ muncă, în vederea luării unei decizii privind propria carieră;
– instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de stagiu de practică/muncă;
– progresul într-o ocupaţie, adaptarea la o ocupaţie care se modifică;
– schimbarea ocupaţiei;
– modalităţi de menţinere a locului de muncă;

Scopul serviciilor de orientare, consiliere profesională în cadru acestui proiect, contribuie la îndeplinirea obiectivelor acestuia și sunt următoarele:
– creşterea şanselor de ocupare a unui loc de stagiu de practică/ muncă corespunzător aspiraţiilor profesionale, pregătirii profesionale şi ofertei de stagii de practică/ locuri de muncă existente pe piaţa muncii;
– încadrarea sau reîncadrarea în muncă;
– stimularea pentru efectuarea stagiilor de practică, începerea unei activităţi sau pentru iniţierea unei afaceri în vederea creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă şi dezvoltării locale.

Astfel, putem spune ca obiectivele consilierii sunt:
– îmbunătăţirea profilului psihologic, privind abordarea integrării şi reintegrării pe piaţa muncii;
– creşterea autonomiei şi responsabilităţii în căutarea unui loc de muncă;
– obţinerea unei autonomii în luarea deciziilor;
– menţinerea unei atitudini pozitive;
– determinarea de a deveni mai activ pe piaţa forţei de muncă;
– conştientizarea necesităţii unei pregătiri profesionale continue;
– reducerea situaţiilor de şomaj, prin creşterea oportunităţilor de angajare;
– creşterea mobilităţii pe piaţa forţei de muncă. – Alexandru Tonghioiu – Expert consiliere și orientare profesională

După parcurgerea acestei etape de consiliere și orientare profesională, urmează stagiul de practică efectiv, cu o durată de 15 zile pentru fiecare student.
Fiecare dintre unitățile de practică și-a desemnat câte un tutore de practică care ia contact direct cu studenții și asigură desfășurarea în bune condiții a stagiului.
După ce primele grupe de studenți și-au încheiat stagiul de practică, am stat de vorbă cu o parte din tutorii de practică, care au declarat următoarele:
Experienta avuta cu prima grupa de studenti a fost una interesanta. Din punct de vedere al cunostintelor teoretice acestia se afla la un nivel bun, insa, ceea ce din punctual meu de vedere le acorda o sansa in plus de a avea success pe piata muncii este curiozitatae penrtu nou si dorinta de a invata.
Pe parcursul stagiului de practica le-am prezentat modul de lucru al sistemului cameral din Romania, precum si principalele activitati derulate de CCI Arges, activitati in care am incercat sa ii implicam cat de mult posibil.
In linii mari, pot spune ca din ceea ce am vazut pana acum, Universitatea din Pitesti face o treaba buna pentru acesti tineri, fapt pentru care asteptam cu interes si urmatoarele grupe. - Gratiela Branescu,
CCI Arges

Prin intermediul acestui e-mail vreau sa va multumesc pentru ca mi-ati oferit prilejul de a coordona studentii trimisi de dumneavoastra in cadrul proiectului de practica.
Pot spune despre studenti ca au fost punctuali, au manifestat interes pentru activitatile desfasurate, au fost deschisi, comunicativi si s-au adaptat foarte bine in cadrul unitatii noastre.
In speranta unei colaborari la fel de avantajoasa, va multumesc si va doresc mult succes in tot ceea ce faceti.Gabriel Panait, Confiden Travel (Hotel Ramada Pitești)

In toamna acestui an Uniunea Generala a Industriasilor din Romania – Filiala Arges a acceptat cu o mare deschidere participarea la stagiile de practica organízate de Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges in parteneriat cu Universitatea din Pitesti, primind astfel, in prima luna de activitate, un numar de 3 studenti ai facultatii de Economie si Afaceri Internationale.
Pe durata celor trei saptamani de practica studentilor li s-a prezentat organizatia si li s-a cerut sa vina cu propuneri de activitati conforme cu specificul organizatiei, astfel ca acestia au intocmit baze de date cu potentiali membri ai UGIR Arges, contactandu-i in vederea stabilirii de intalniri. De asemenea acestia au conturat o misiune económica, prin stabiliarea unui scop, contactarea partenerilor straini si a membrilor interesati sa ia parte la un astfel de eveniment.
La solicitarea acestora li s-au pus la dispozitie informatii si materiale necesare constientizarii calitatii de antreprenor.
In incheierea stadiului de practica li s-a solicitat sa elaboreze un articol pentru ziarul Orizont Economic Argesean, articol pe o tema de interés pentru mediul economic argesean.
Suntem incantati si chiar dorim ca pe viitor sa primim in practica si alti studenti asemeni acestora, care sa manifeste interés fata de organizatie, sa fie dornici sa aplice cunostiintele teoretice in practica, sa isi imbunatateasca abilitatile deja dobandite precum si sa acumuleze noi informatii si experiente.
Ii asteptam cu drag!Camelia Rada, UGIR Filiala Judetana Arges

În perioada următoare vom reveni cu informații și de la ceilalți tutori de practică.

Alexandru Șerban
Expert promovare – publicitate