Echipa de implementare

ECHIPA DE MANAGEMENT

  1. Manager de proiect : Prodecan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, Prof.univ.dr. Boţa-Moisin Anton-Florin
  2. Responsabil financiar : ec. Dincă Elena Cristina
  3. Consilier juridic : jur. Bucurescu Magdalena
  4. Asistent manager : Conf.univ.dr. Vâlcu Elise
  5. Expert contabil : ec. Stan Lucia

SCHIMBĂRI INTERVENITE ÎN ECHIPA DE MANAGEMENT

Asistentul manager : Doamna Lect.univ.dr. Carmen Secară a preluat postul de asistent manager începând cu data de 1 OCTOMBRIE 2014.

Consilierul juridic : Doamna jurist Moraru Doina a preluat postul de consilier juridic începând cu data de 21 NOIEMBRIE 2014

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

A.3. Activitatea de informare, publicitate : Solicitant – Lect.univ.dr. Amelia Singh ; Partener – Director Alexandru Şerban

A.4. Dezvoltarea unei relaţii de parteneriat pe termen lung între mediul universitar şi mediul de afaceri/ organizaţii din regiunea Sud-Muntenia în vederea schimburilor de experienţă în domeniul facilitării inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii : Solicitant – Conf.univ.dr. Carmen Nenu ; Partener – Preşedinte executiv Dan Ionescu

A.5. Activitatea de organizare a stagiilor de practică: Solicitant – Lect.univ.dr. Iulia Boghirnea ; Partener – ec. Ramona Ciucă

A.6. Dezvoltarea şi eficientizarea sistemului de coordonare a stagiilor de practică: Solicitant – Lect.univ.dr. Alina Marinescu; Partener – ec. Adrian Neagu

A.7. Derularea consilierii şi orientării profesionale a studenţilor în vederea facilitării tranziţiei de la educaţie la viaţa activă : Partener – Expert 1 jur. Alexandru Tonghioiu, Expert 2 – psiholog Eugen Mărcuşanu

A.8. Realizarea stagiilor de practică şi implementarea de instrumente de monitorizare şi evaluare a   studenţilor pe perioada derulării stagiilor de practică : Solicitant – Expert 1 Conf.univ.dr. Amalia Duţu ; Expert 2 Lect.univ.dr. Daniela Iancu ; Expert 3 Prof.univ.dr. Ionel Didea ; Expert 4 Asist.univ.dr. Andra Puran; Expert 5 Lect.univ.dr. Lavinia Olah; Expert 6 Conf.univ.dr. Elise Vâlcu; Partener – Expert 1 Preşedinte executiv Dan Ionescu; Expert 2 – Director Marian Năstase; Expert 3 – jur. Ruxandra Dorobanţu.