Universitatea Pitesti

www.upit.ro

Universitatea din Piteşti a fost înfiinţată în urmă cu 52 de ani ; este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare, acreditată, membră a Asociaţiei Universităţilor Europene. Modernă şi dinamică, Universitatea din Piteşti promovează o largă ofertă educaţională prin cele 11 facultăţi, 36 programe de studii de licenţă, 33 programe de master şi 9 şcoli doctorale. Promovând un management modern, ancorat în realităţile timpului, Universitatea din Piteşti are o importantă contribuţie la pregătirea unor specialişti competenţi şi competitivi pentru piaţa muncii.

Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară în 8 centre, în departamente şi laboratoare, materializându-se în rezultate teoretice şi aplicative, lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, prezentări la simpozioane, conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. An de an, Universitatea din Piteşti organizează numeroase manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, dezvoltă colaborări şi parteneriate cu universităţi şi instituţii din ţară, din Europa şi din lume.

Priorităţile Universităţii din Piteşti constau în dezvoltarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică performantă, în formarea unor specialişti care să fie capabili să ocupe un loc pe piaţa muncii din România şi din Europa, care este din ce în ce mai aglomerată. Universitatea din Piteşti se doreşte a fi o universitate antreprenorială, o universitate care să interfereze foarte mult cu mediul social-economic, mediu în sprijinul căruia trebuie să vină pentru rezolvarea multiplelor probleme cu care se confruntă.

Aşadar, Universitatea din Piteşti înţelege să joace foarte bine acest rol, această menire a sa în societate şi să ofere oricărui tânăr o şansă pentru viitorul său.