IMPRESII ALE STUDENTILOR DIN CADRUL CURRICULEI 7 REFERITOARE LA STAGIUL DE PRACTICA EFECTUAT IN LUNA AUGUST 2015 LA MUZEUL JUDETEAN ARGES

 

Universitatea din Piteşti împreună cu Asociaţia Oamenilor de Afaceri Argeş, în cadrul Proiectului “Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii“, Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, număr de identificare POSDRU/161/2.1/G/137930, desfăşoară în decursul prezentei luni – august 2015 – în baza contractelor semnate cu partenerii – un nou stagiu de practică.

Pentru a completa impresiile culese de colegul meu, expert A3 Informare, publicitate, Alexandru Serban, cu impresii ale studenţilor ce au efectuat stagiul de practică şi în cadrul curriculei 7, am stat de vorbă cu cei care au efectuat stagiul de practică în decursul acestei luni la Muzeul Judeţean Argeş : Tănăsescu George Adrian şi Ţicleanu Ciprian Mhai, studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, specializarea Istorie, anul II.

Ne bucuram ca am indeplinit criteriile stabilite pentru a fi selectati in cadrul proiectului “Stagiile de practica- o premisa a reusitei profesionale!” pentru a participa la stagiul de practica din cadrul prezentei proiect. Practica desfasurata in cadrul Muzeului Judetean Arges alaturi de tutorele nostru Motreanu Valentin si de alti colegi de-ai dansului, sub coordonarea doamnei Andra Puran, ne-a fost de un real folos.

Consideram ca acesta este primul pas in cariera noastra, prezentul stagiu de practica permitandu-ne sa dobandim competentele necesare dezvoltarii noastre pe plan profesional. Acest stagiu a fost unul de descoperire si chiar de tranzitie, facand posibila aplicarea cunostintelor teoretice dobandite in facultate in practica. Si nu doar atat, chiar si acumularea unor noi cunostinte.A fost de un real folos si datorita faptului ca am invatat sa ne integram intr-o echipa si sa avem responsabilitati reale.

Pregatirea practica consideram ca este indispensabila pentru momentul in care iti doresti un loc de munca.

 

Material realizat de

Expert A3 – Informare, Publicitate – Lect. univ. dr. Amelia Singh