IMPRESII ALE STUDENȚILOR REPARTIZAȚI CURRICULEI 2 REFERITOARE LA STAGIUL DE PRACTICĂ EFECTUAT ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2015

ÎN CADRUL PROIECTULUI

“STAGIILE DE PRACTICĂ – O PREMISĂ A REUȘITEI PROFESIONALE”

 

Universitatea din Piteşti împreună cu Asociaţia Oamenilor de Afaceri Argeş, în cadrul Proiectului “Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii“, Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, număr de identificare POSDRU/161/2.1/G/137930, a desfășurat în perioada octombrie 2014 – septembrie 2015, în baza contractelor semnate cu diferite instituții din județ, stagii de practică pentru un grup țintă format din 500 de studenți/masteranzi ai Universității din Pitești.

La final de proiect, am stat de vorbă și cu studenți repartizați în vederea efectuării stagiului de practică la Consiliul Județean Argeș și SC Confiden Travel SRL/Hotel Ramada.

POPESCU GEORGIANA: În urma efecturăii stagiului de practică, am constatat că hotelul este foarte bine organizat, mai ales din punct de vedere al sistemului pe care il folosesc.Programele cu care salariații lucrează sunt cele mai accesibile din prezent. Au o strategie foarte bună, dovadă în acest sens sunt vânzările foarte mari și clienții foarte mulțumiți de serviciile oferite. Consider că acest proiect este o oportunitate pentru studenţi. În cadrul acestui proiect am învăţat multe lucruri folositoare care îmi vor fi de mare folos după terminarea facultăţii. Mi-a plăcut faptul că atât responsabilii de practică, cât şi tutorii s-au implicat şi ne-au ajutat mult.

TUDOR ANDREI IONUȚ: În cadrul stagiului de practică efectuat am dobândit competențe ce îmi vor fi de folos în viitor. Impactul a fost unul pozitiv. Tutorele a fost deschis transmiterii de informații, mediul fiind propice. Am fost impresionat și de ședințele de consiliere la care am participat. Consider că această activitate desfășurată în cadrul Consiliului Județean Argeș îmi va fi de folos în viitor, iar părerea mea referitoare la acest stagiu este una bună, având în vedere multele avantaje obținute.

GHEORGHE MARIANA-ROXANA: Stagiul efectuat în cadrul Consiliului Județean Argeș a avut un impact pozitiv asupra mea. Ne-au fost prezentate Organigrama instituției și o mulțime de legi cu aplicabilitate în domeniu. Consider că a fost o experiență utilă în viața mea de student, ce îmi va folosi mai ales după finalizarea studiilor.

STAN NICU VALENTIN: Stagiul de practică efectuat la Consiliul Județean Argeș a fost unul benefic, deoarece relaționarea cu tutorele a condus la cunoașterea de foarte multe informații care vor fi de folos pentru viitor. De asemenea, o impresie foarte bună este legată de implicarea Consiliului în activități benefice locuitorilor. Această perioadă a fost, pentru mine, o oportunitate de a mă integra într-un proiect european care să ajute la realizarea stagiul de practică. Am avut privilegiul să îmi desfăşor stagiul de practică alături de un tutore, dar şi de personalul specializat pe fiecare domeniu care ne-a stat la dispoziţie și a contribuit la formarea noastră profesională,  ne-a răspuns la întrebări, ne-a oferit o atmosferă plăcută pe parcursul acestor săptămâni. Mă bucur că am putut să fac parte din acest proiect şi sunt convins că toate cunoştinţele acumulate aici mă vor ajuta pe viitor la locul de muncă.

 

Material realizat de Expert A3 – Informare, Publicitate – Lect.univ.dr. Amelia Singh, Universitatea din Pitești