Grup tinta

Grupul ţintă al acestui proiect este alcătuit din 500 de studenţi ai partenerilor din acest proiect, înscrişi în ciclul universitar, licenţă sau masterat, din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia. Aceşti studenţi se vor recruta de la programele de licenţă/ masterat, specializările/facultăţile:

Drept/licenţă, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative ;

Administrație Publică/licenţă, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative ;

Asistenţă Managerială şi Secretariat/licenţă, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei ;

Managementul Dezvoltării Afacerilor în Contextul Globalizării/ master, Facultatea de Ştiinţe Economice;

Managementul Strategic al Resurselor Umane/ master, Facultatea de Ştiinţe Economice ;

Management/ licenţă, Facultatea de Ştiinţe Economice;

Marketing/ licenţă, Facultatea de Ştiinţe Economice;

Economie şi Afaceri Internaţionale/ licenţă, Facultatea de Ştiinţe Economice ;

Finanţe şi Bănci/ licenţă, Facultatea de Ştiinţe Economice ;

Contabilitate şi Informatică de Gestiune / licenţă, Facultatea de Ştiinţe Economice ;

Administrarea Afacerilor/ licenţă, Facultatea de Ştiinţe Economice ;

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor/ licenţă, Facultatea de Ştiinţe Economice ;

Ecologie şi Protecţia Mediului/ licenţă, Facultatea de Ştiinţe;

Ingineria Mediului/ licenţă, Facultatea de Ştiinţe;

Asistenţă Socială / licenţă, Facultatea de Teologie Ortodoxă;

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene/licenţă, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane;

Istorie /licenţă, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane;

Jurnalism/licenţă, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane;

Comunicare Organizaţională / master, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane;

Inginerie Economică şi Industrială/ licenţă, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie.

Nevoile grupului ţintă, care au dus la planificarea şi implementarea activităţilor proiectului, sunt compatibilizarea curriculei teoretice cu pregătirea practică şi dezvoltarea competenţelor necesare tinerilor absolvenţi pentru a se integra uşor şi rapid pe piaţa muncii, având cunoştinţele teoretice şi practice necesare pentru a fi productivi la locul de muncă. La nivel teoretic, identificarea acestor nevoi a fost realizată prin analiza documentelor şi strategiilor elaborate la nivel naţional, iar la nivel practic nevoia a rezultat din monitorizarea stagiilor de practică desfăşurate anterior şi prin acţiunile derulate anterior de către solicitant. Motivarea grupului ţintă şi asigurarea implicării acestuia în activităţile planificate se face prin subvenţiile oferite pe perioada derulării stagiilor de practică în cuantum de 560 de lei/student, care se acordă la finalul stagiului de practică în urma evaluării studenţilor.