Indicatori

Pe lângă indicatorii prevăzuţi în Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în urma derulării activităţilor prezentului proiect, vor fi avuţi în vedere următorii indicatori :

Indicatorii output ai proiectului

Numărul de studenţi sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă……………..500

Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră……………………………..500

Numărul de persoane care beneficiază de consiliere/orientare – tranziţia de la şcoală….500

Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici – tranziţia de la şcoală la viaţa activă………………………………………………………………………………….. 6

 

Indicatorii result ai proiectului

Ponderea elevilor/studenţilor sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă………………….. 40

care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare

Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au găsit un loc………………30

de muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile…………………….170

– tranziţia de la şcoală la viaţa activă