Obiective

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea aptitudinilor de munca ale studentilor cu scopul cresterii sanselor de ocupare si integrarii cu succes a acestora pe piata muncii. Efectul pozitiv al proiectului pe termen lung este dat de dezvoltarea aptitudinilor de munca ale persoanelor aflate in procesul de tranzitie de la scoala la viata activa, ce duce in mod direct la imbunatatirea insertiei acestora pe piata muncii. Astfel, facilitarea insertiei tinerilor absolventi pe piata muncii si cresterea gradului de ocupare a acestora datorita noilor competente dobandite, contribuie la dezvoltarea unei forte de munca productive.

OBIECTIVE SPECIFICE

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin urmatoarele obiective specifice: (OS) 1: Cresterea gradului de pregatire practica in domeniul de specializare studiat pentru 500 de studenti ai invatamantului superior din regiunea Sud Muntenia. (OS) 2: Imbunatatirea serviciilor de consiliere si orientare profesionala pentru a facilita tranzitia catre piata muncii. (OS) 3: Dezvoltarea si valorizarea cooperarii dintre mediul universitar si agentii economici/organizatii in vederea dezvoltarii de programe de invatare prin munca.

Realizarea acestor obiective specifice aduce beneficii:

– studentilor, deoarece dupa finalizarea studiilor superioare, datorita competentelor profesionale dobandite in stagiile de practica, vor putea avea acces mult mai usor la posturi in organizatii;

– organizatiilor, care se vor bucura de o forta de munca bine pregatita, care detine si aptitudinile practice necesare realizarii sarcinilor de munca;

– universitatilor, care in urma implicarii active in derularea de astfel de stagii de practica vor putea identifica mai usor cunostintele practice necesare studentilor pentru a avea acces pe piata muncii.

Se va crea un liant benefic, pe termen lung, intre mediul academic si nevoile pietei muncii. Cunostintele si aptitudinile dobandite de cei 500 de studenti prin participarea la stagiile de practica, precum si beneficiile obtinute datorita consilierii profesionale vor favoriza insertia acestora pe piata muncii si cresterea ocupabilitatii lor in regiunea de dezvoltare Sud Muntenia. In consecinta, proiectul contribuie atat la realizarea obiectivului general al Axei Prioritare 2 „Cresterea ocupabilitatii persoanelor aflate in perioada de educatie si formare profesionala initiala […]”, cat si al DMI 2.1 „Dezvoltarea aptitudinilor de munca ale persoanelor aflate in situatia de tranzitie de la scoala la viata activa […] si, imbunatatirea insertiei acestora pe piata muncii”. Prin activitatile sale, proiectul contribuie si la dezvoltarea aptitudinilor de munca pentru 500 de studenti, ceea ce va aduce beneficii atat acestora, cat si organizatiilor in care vor fi angajati (deoarece va creste nivelul de armonizare a pregatirii teoretice cu cea practica, necesara pe piata muncii). Astfel, proiectul contribuie si la indeplinirea obiectivului general al POSDRU, si anume dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii. Documentul Cadru de implementare ( DCI ) POSDRU – versiunea 6, lansat in Iunie 2013, are alocat un capitol pentru DMI 2.1. La paginile 66, 67 – subcapitolul II 2.1.13- sunt prevazuti Indicatorii. Proiectul nostru isi propune sa sustina realizarea si a acestor indicatori.