Rezultate

Rezultatele proiectului obtinute in urma implementarii activitatilor mentionate in sectiunea anterioara impreuna cu obiectivele la atingerea carora contribuie vor fi prezentate mai jos, astfel incat sa poata fi cuantificate (corelate cu indicatorii de output si de rezultat) si direct relationate cu beneficiile aduse grupului tinta selectat. Primele trei activitati ale proiectului sunt activitati transversale, ce se deruleaza pe toata durata proiectului si contribuie la realizarea tuturor obiectivelor mentionate si la atingerea tuturor indicatorilor (de realizare imediata si de rezultat).

Rezultate A1. 1 set de instrumente interne de coordonare, management si control pentru implementarea proiectului elaborate; 3 analize interne periodice derulate; un set complet de documente intocmite (cereri de rambursare, rapoarte de implementare etc.); 3 rapoarte de monitorizare elaborate.

Rezultate A2. O lista a achizitiilor ce urmeaza a fi realizate elaborata; o documentatie completa conform legislatiei in vigoare pentru achizitiile ce vor fi realizate intocmita; un set de proceduri de atribuire derulate; un set de contracte atribuite; contracte semnate cu furnizorii.

Rezultate A3. Realizare 1 set materiale publicitare pentru promovarea proiectului si a finantarii obtinute; o pagina web de promovare a proiectului si a alocarii financiare obtinute realizata. Evenimente organizate: 1 conferinta pentru lansarea proiectului, 1 conferinta de inchidere a proiectului. Publicitate mass-media si Internet: transmiterea de comunicate de presa catre mass-media locala/ internet.

(OS) 1: Cresterea gradului de pregatire practica in domeniul de specializare studiat pentru 500 de studenti ai invatamantului superior din regiunea Sud Muntenia va fi atins prin derularea urmatoarelor activitati: A.5. Activitatea de organizare a stagiilor de practica cu rezultatele: 2 workshop- uri derulate; o procedura de acordare a subventiilor pentru cei 500 de studenti elaborata; un program de executare a vizitelor la locul derularii stagiului elaborat A.6. Dezvoltarea si eficientizarea sistemului de coordonare a stagiilor de practica cu rezultatele: 2 workshopuri derulate; o metodologie de coordonare si monitorizare a stagiilor de practica elaborata sub forma unui manual; un set de instrumente de monitorizare a studentilor pe perioada derularii stagiului de practica elaborat; A.8. Realizarea stagiilor de practica si implementarea de instrumente de monitorizare si evaluare a studentilor pe perioada derularii stagiilor de practica, cu rezultatele: 500 de studenti in stagii de practica; 500 de stagii de practica efectuate; minim 50 de studenti verificati si monitorizati direct, pe teren; Ponderea studentilor sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare= 40 %.

(OS) 2: Imbunatatirea serviciilor de orientare si consiliere profesionala oferite studentilor pentru a facilita tranzitia catre piata muncii va fi atins prin derularea urmatoarelor activitati: A.7. Derularea consilierii si orientarii profesionale a studentilor in vederea facilitarii tranzitiei de la educatie la viata activa, cu rezultatele: un manual de orientare si consiliere profesionala elaborat; 500 de studenti consiliati din punct de vedere al traselui profesional. (OS) 3: Dezvoltarea si valorizarea cooperarii dintre mediul universitar si agenti economici/alte institutii in vederea dezvoltarii de programe de invatare prin munca va fi atins prin derularea urmatoarei activitati: A.4 Dezvoltarea unei relatii de parteneriat pe termen lung intre mediul universitar si mediul de afaceri / organizatii din regiunea Sud Muntenia in vederea schimburilor de experienta in domeniul facilitarii insertiei absolventilor pe piata muncii cu rezultatele: 2 workshopuri derulate; o curricula/programa pentru stagiile de practica adaptata/dezvoltata in functie de specializarile oferite de universitate.

Indicatorii de output conform Action Web, pe langa cei prezentati anterior pe fiecare activitate, sunt:

– Numărul de studenti sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă – 500;

– Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare – 500;

– Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici-tranziţia de la şcoală la viaţa activă – 6;

– Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă 200.