Subventii

SUBVENŢIILE ACORDATE STUDENŢILOR

Dezvoltarea aptitudinilor practice în rândul studenţilor şi punerea lor în contact cu piaţa muncii sunt măsuri importante care constituie un obiectiv al prezentului proiect. Acestea vor determina incluziunea mult mai rapidă pe această piaţă şi corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii. Proiectul îşi propune întocmai armonizarea curriculei de practică şi a ofertei educaţionale cu elementele specifice necesare la locul de muncă.

Motivarea grupului ţintă şi asigurarea implicării acestuia în activităţile planificate se face prin subvenţiile oferite pe perioada derulării stagiilor de practică.

În vederea acordării subvenţiilor, experţii activităţii A5 – de organizare a stagiilor de practică – elaborează o procedură de acordare a acestora pentru cei 500 de studenţi. În urma efectuării stagiului de practică, studenţii sunt evaluaţi de către tutore şi de către coordonatorul de practică. La finalul evaluării, studenţii au obligaţia de a depune actele solicitate în vederea primirii subvenţiei acordate în sumă de 560 lei/student.