Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale – analiza activității de consiliere și orientare profesională

Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale – analiza activității de consiliere și orientare profesională

 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE şi  ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI ARGEŞ au implementat, începând cu luna aprilie a anului curent Proiectul „Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” în baza contractului de finanţare POSDRU/161/2.1/G/137930 încheiat cu CNDIPT- OIPOSDRU.

Prin intermediul experţilor implicaţi în proiectul “Stagii de practică-o premisă a reușitei profesionale”, studenţii din grupul ţintă beneficiază de orientare și consiliere profesională.

Aceasta reprezintă o verigă importantă în cadrul procesului de tranziţie de la şcoală la viaţa activă.

     Serviciile de orientare, consiliere profesională sunt furnizate de 2 experți și reprezintă un ansamblu de informaţii cu privire la:

- alegerea unei ocupaţii;

- progresul într-o ocupaţie, adaptarea la o ocupaţie care se modifică;

- schimbarea ocupaţiei;

- modalităţi de menţinere a locului de muncă.

     În ultimele 2 luni, in cadrul activității pe care o desfășor, am efectuat o monitorizare a activității de consiliere si orientare, și am asistat la discuțiile dintre experții in consiliere și studenți.

Ca urmare a participării la ședințele de consiliere, am observat faptul că studenții privesc această activitate într-o manieră pozitivă. Am apreciat în mod deosebit implicarea acestora în discuțiile cu experții în consiliere și maniera dezinvoltă în care abordează problematicile expuse de consilieri.

     Deși pentru toate persoanele consiliate primează implicarea într-o activitate care să asigure o stabilitate financiară, un procent mare dintre studenți dintre studenți au manifestat un interes deosebit pentru antreprenoriat și implicit dezvoltarea unei activități independente. Ca idei pentru dezvoltarea de afaceri, studenții merg în principal pe cultivarea pasiunilor proprii pe care doresc să le transforme în activități aducătoare de profit (de exemplu: instructor de fitness, consilier nutriționist, organizator de evenimente, studio de fotografie, consilier financiar,  salon estetică etc.).

     Principala problemă de care se lovește entuziasmul studenților în dezvoltarea unei activități independente este finanțarea, iar ca soluție pentru o dezvoltare durabilă, le-a fost recomandată accesarea de fonduri europene pentru start-up-uri. În accesarea de finanțare nerambursabilă, studenții beneficiază de consultanță din partea personalului AOA Ag, în baza unui protocol de colaborare pe care Asociația îl are semnat cu Universitatea din Pitești.

     În cadrul fiecărei ședințe de consiliere fiecare student realizează și o analiză SWOT asupra propriei persoane, activitate ce are ca scop realizarea unui analize a punctelor tari si a punctelor slabe ale fiecăruia și oportunităților și restricțiilor pe care le oferă mediul extern pentru activitățile în care fiecare dorește să se implice.

 

Alexandru Șerban

Expert informare – publicitate