Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale – contabilitate și marketing

Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”  contabilitate și marketing

     CCIAg_iulie 2015 (4)finex_iulie 2015UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE şi  ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI ARGEŞ au implementat, începând cu luna aprilie a anului curent Proiectul „Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” în baza contractului de finanţare POSDRU/161/2.1/G/137930 încheiat cu CNDIPT- OIPOSDRU.

Prin intermediul experţilor implicaţi în proiectul “Stagii de practică-o premisă a reușitei profesionale”, studenţii din grupul ţintă beneficiază de orientare și consiliere profesională, urmată de stagiul de practică.

     În continuare vă prezint feedback-ul primit de la studenții care au efectuat stagiul de practică în luna iulie la Finex Contab 2008 și Camera de Comerț și Industrie Argeș:

Matei Cristina Daniela – Facultatea de Științe Economice, Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune  –  Finex Contab 2008 SRL:

     În cadrul stagiului de practică am cunoscut oameni comunicativi, am învățat să-mi dezvolt abilitățile de comunicare, am reușit să acumulez informații în domeniul economic și am învățat să lucrez în echipă.

     Personalul Finex Contab 2008 SRL ne-a ajutat să ne integrăm în echipa lor, fiind foarte înțelegători, comunicativi, amabili și ne-au ajutat foarte mult să ne rezolvăm problemele pe care le-am întâmpinat.

     În concluzie, a fost o experiență plăcută și îmi doresc să lucrez în această firmă.

Boalcă Ramona Maria – Facultatea de Științe Economice, Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune   – Finex Contab 2008 SRL:

     În cadrul stagiului de practică ne-am dezvoltat abilitățile de comunicare, am învățat să lucrez în echipă, reușind să acumulez informații specifice domeniului de activitate.

     Personalul Finex Contab 2008 SRL ne-a făcut să ne simțim ca parte a echipei, toate persoanele fiind foarte comunicative, amabile și ajutătoare.

     În concluzie, a fost o experiență plăcută și îmi doresc să lucrez în acest domeniu.

Slujitoru Alin Florin – Facultatea de Științe Economice, Specializarea Marketing, Anul II:

     În cadrul stagiului de practică realizat la Camera de Comerț și Industrie Argeș, am întâlnit persoane de încredere, dispuși să ne ajute în pregătirea noastră pe tot parcursul practicii și sociabili.

     Am dobândit diferite competențe care ne-au folosit în realizarea proiectelor din cadrul practicii.

     În concluzie, a fost o experiență pe care am putea s-o repetăm și pe care nu o vom uita.

Stan Magdalena Andreea – Facultatea de Științe Economice, Specializarea Marketing  – Camera de Comerț și Industrie Argeș:

     În cadrul stagiului de practică desfășurat la Camera de Comerț și Industrie Argeș, am reușit să acumulez cunoștințe specifice domeniului. De asemenea, personalul a fost deschis și dispus să ne ajute, iar experiența ne va fi de folos.

Sandu Vlad – Facultatea de Științe Economice, Specializarea Marketing, Anul II:

     În cadrul stagiului de practică realizat la Camera de Comerț și Industrie Argeș, am întâlnit persoane cu experiență în domeniu, cu ajutorul cărora am acumulat cunoștințe specifice.

    Personalul angajat a fost sociabil și deschis față de tinerii studenți aflați în practică, tratându-i ca pe viitori potențiali colaboratori.

     Experiența căpătată în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Argeș a fost una deosebită și cu un puternic impact pentru CV în fața angajatorului.

     Consider că această inițiativă a Asociației Oamenilor de Afaceri Argeș, în colaborare cu Universitatea de Pitești, este una benefică studenților aflați la începutul carierei profesionale.

 

 

Alexandru Șerban

Expert informare – publicitate