Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale – feedback practică UGIR Filiala Județeană Argeș

Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale – feedback practică UGIR Filiala Județeană Argeș

 

         UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE şi  ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI ARGEŞ au implementat, începând cu luna aprilie a anului curent Proiectul „ Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” în baza contractului de finanţare POSDRU/161/2.1/G/137930 încheiat cu CNDIPT- OIPOSDRU.

          Uniunea Generală a Industriașilor din România – Filiala Județeană Argeș este una din bazele de practică din cadrul proiectului.

                                                                                                                                            Uniunea Generală a Industriașilor din România-U.G.I.R.- si-a făcut simțită prezența în viața economică a României încă de la începutul cristalizării activității industriale.

        Astfel la 23 martie 1891 un grup de industriasi din București pun bazele Asociatiei Industria, ocazie cu care se manifestă primele luări de poziție în favoarea încurajării și protejării industriei naționale. La data de 27 ianuarie 1903, Asociația Industria va lua denumirea de Uniunea Generală a Industriașilor din România -U.G.I.R.- si, odată cu trecerea timpului și dezvoltarea sectorului industrial își mărește aportul la dezvoltarea economică a țării, impunând prin politica sa numeroase măsuri legislative si administrative favorabile consolidării industriei României. În special în perioada interbelică, bazându-se pe o structură organizatorică solidă și pe aportul gândirii și acțiunii celor mai străluciți și potenți industriași ai perioadei.

         Prin urmare, U.G.I.R. a contribuit la o înflorire fără precedent a activității industriale, ceea ce a reprezentat un aport substanțial la creșterea avuției naționale și impunerea României ca un partener important în operațiunile de comerț exterior ale vremii. Începând cu 1924, U.G.I.R. devine membru fondator al Organizației Internaționale a Muncii de la Geneva.

         Dupa încheierea Razboiului, odată cu instaurarea puterii comuniste, activitatea U.G.I.R. a cunoscut un puternic regres ca urmare a unor acțiuni brutale de impunere a mecanismelor noului sistem economic bazat pe centralism și pe proprietatea statului.

În anul 1948, printr-o Hotărâre a Consiliului de Miniștrii, UGIR este desființată, iar membrii Uniunii sunt supusi la numeroase persecuții și privațiuni, unii din ei fiind chiar suprimați. Pe fondul schimbărilor intervenite în 1989 în viața social-politică din România și odată cu punerea bazelor revenirii la o economie de piață liberă, necesitatea organizării apolitice si pe criterii profesionale a agenților economici a dus la reluarea activității U.G.I.R. începand cu data de 27 septembrie 1992, când aceasta a recăpătat personalitate juridică.

           Organele centrale de conducere și reprezentare ale UGIR sunt: Adunarea Generală, Consiliul Național, Colegiul Permanent, Președinte, Comisia Centrală de Cenzori.

U.G.I.R. a actionat, de la reluarea activității sale pentru promovarea în relațiile economice a liberei inițiative și a principiului concurenței loiale cu scopul realizării în România a unei economii de piață de succes, a unei economii reale cu capital majoritar privat.

UGIR desfășoara o gamă largă de activități precum:

 • efectuarea de interventii la organele administrației publice și centrale, pentru apărarea intereselor membrilor săi,
 • distribuirea de informații privind oportunitățile de afaceri în țară si străinătate, obținute din baza de date UGIR,
 • activități de consultanță financiară, juridică, contabilă, managerială,
 • organizarea unor misiuni de afaceri pentru membrii săi,
 • organizarea de cursuri de pregătire și perfecționare în domenii de larg interes: management, marketing, finanțe, contabilitate,
 • organizarea unor acțiuni pentru înțelegerea rolului și contribuției întreprinzătorilor la dezvoltarea economică și socială a țării,
 • organizarea de seminarii ți conferinte, axate pe problematica specifică,
 • organizarea de expoziții și târguri comerciale, județene.

           De asemenea, UGIR este prezent în desfășurarea activitătii:

 • Comisiilor de Dialog Social
 • Consiliul pentru Sănătate și Securitatea în Muncă
 • Comisia Națională pentru Indexare

Alianței pentru Dezvoltarea Economică a României – ADER

 practica UGIR_iunie 2015 (3)

     În luna iunie, în cadrul Uniunii Generale a Industriașilor din România – Filiala Județeană Argeș, au efectuat stagiul practică 5 studente ale Universității din pitești, și anume: Stănescu Loredana, Zaharia Claudia și Draghici Cătălina – E.C.T.S, an III, Bărbulescu Iulia – E.A.I, an II, și Preda Mihaela – E.A.I, an III.

            Am luat parte la una din zilele de practică și am stat de vorbă cu studentele aflate în stagiul de practică de la care am obținut următoarele informații:

    Fiercare dintre noi am mai participat la câte un stagiu de practică și am ajuns la concluzia că fiecare stagiu de practică este unic în felul lui. Astfel, fiecare format la care am participat am avut câte ceva de învățat, lucruri care au contribuit la formarea nostră profesională prin dezvoltarea aptitudinilor, creșterea șanselor de ocupare a locului de muncă, cât și integrarea cu succes a nostră pe piața muncii. Acestea presupun o experiență extrem de utilă dându-ne posibilitatea de a corela anumite aspecte teoretice predate în facultate cu studiile reale, cât și prin prisma faptului că acest stagiu de practică reprezintă un început al carierei noastre.

    În cele trei saptămâni de practică ne-am format o viziune de ansamblu cu privire  la activitatea desfașurată de funcționarii publici ai Instituțiilor lor cu care vom intra în contact.

    Prin acest program fiecare dintre noi a învățat că modul de organizare şi funcţionare a unei afaceri în domeniul internaţional, să utilizez teoriile şi metodele de bază în domeniul internaţional să identific şi să aplic principiile de management specifice domeniului internaţional. În cadrul acestei orgaizații am defășurat activități prevăzute în caietul de practică. Ne-am însușit modul de organizare și funcționare al Uniiunii Generale a Industriașilor din România și am studiat organigrama.

    Ne-a plăcut faptul că atât responsabilii de practică , cât şi tutorii s-au implicat şi ne-au ajutat cu tot ce au putut. Ambientul de lucru a fost unul calm și plăcut, personalul angajat fiind foarte primitori și disponibili să ne ajute, să ne îndrume către primul pas în cariera profesională. Acest post ne-a ajutat să ne dezvoltăm atât abilitățile practice, cât și cele de comunicare.Acest stagiu de practică ne-a oferit posibilitatea de a ne integra într-o echipă și de a ne testa propiile aptitudini. Având în vedere faptul că nu am lucrat până acum, acest stagiu de practică este bine venit în CV în vederea obținerii unui posibil job. Având in vedere faptul că în majoritatea instituțiilor se cere experieță ,prin prisma acestei oportunități putem trece la stagiul de experientă acumulată.

 

Alexandru Șerban

Expert promovare – publicitate