Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale – in practica la UGIR

Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale – in practica la UGIR

 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE şi  ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI ARGEŞ au implementat, începând cu luna aprilie a anului curent Proiectul „ Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” în baza contractului de finanţare POSDRU/161/2.1/G/137930 încheiat cu CNDIPT- OIPOSDRU.

     Practica UGIR_sept 2015

Am dorit să obținem în continuare feedback din partea studenților implicați în proiect, de aceea am stat de vorbă cu cea din urmă grupă de studenți care au efectuat stagiul de practică la UGIR Filiala Județeană Argeș:

Bogatu Dragoș Mihai – Facultatea de Științe Economice, Specializarea Marketing, anul II

În perioada 01.09.2015 – 21.09.2015 am participat la stagiul de practică din cadrul Proiectului „Stagiile de practică – o premisă a reușitei profesionale”, efectuat la Uniunea Generală a Industriașilor din România – filiala Argeș.

Am cunoscut organizația, principalele departamente și m-am familiarizat cu activitățile desfășurate de aceasta. Activitățile desfășurate în cadrul stagiului de practică au inclus și participarea la organizarea evenimentului destinat diseminării rezultatelor proiectului european SYNERGY, ce a avut loc la Hotel Ramada din Pitești. Am dobândit competențe privind utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare în vederea formării și dezvoltării profesionale continue.

Consider că stagiul de practică a fost util în dezvoltarea cooperării eficiente în echipe de lucru, specifice desfășurării proiectelor din domeniul economic al afacerilor.

Stagiul de practică m-a ajutat la dezvoltarea abilităților ce țin de domeniul economic și al afacerilor, abilităților de lucru în echipă și cooperarea cu diferite firme asociate. Cunoștințele dobândite îmi vor fi folositoare în cadrul formării mele profesionale.

Florica Gabriel Daniel – Facultatea de Științe Economice, Specializarea Marketing, anul II

 

În perioada 01.09.2015 – 21.09.2015 am urmat stagiul de practică din cadrul Proiectului „Stagiile de practică – o premisă a reușitei profesionale”. Am efectuat stagiul la Uniunea Generală a Industriașilor din România, filiala Argeș.

În prima zi de practică ne-a fost prezentată organizația și am început cu implicarea noastră în evenimentul destinat diseminării rezultatelor proiectului european SYNERGY.

În urma acestui stagiu de practică am învățat să lucrăm în echipă, am învățat pașii ce trebuie întreprinși pentru desfășurarea proiectelor și programelor din domeniul economic și al afacerilor.

Am asistat la organizarea multor proiecte care mi-au dezvoltat abilitățile de organizare, de muncă în echipă, ceea ce m-a determinat să fiu mult mai responsabil cu toate activitățile pe care le voi avea.

Colectivul UGIR și persoanele cu care am colaborat au fost foarte deschiși și au încercat să ne învețe lucruri utile, implicându-ne în activitățile lor. Îmi doresc ca ceea ce am dobândit în urma acestui stagiu de practică să îmi fie de folos în viitor.

Marinescu Cristian Vasile – Facultatea de Științe Economice, Specializarea Economie și Afaceri Internaționale, anul II

În perioada 01.09.2015 – 21.09.2015 am participat la proiectul „Stagiile de practică – o premisă a reușitei profesionale” prin efectuarea unui stagiu de practică la Uniunea Generală a Industriașilor din România, filiala Argeș.

La începutul stagiului am participat la evenimentul destinat diseminării rezultatelor proiectului SYNERGY, proiect ce vizează inițiativa B2B a antreprenorilor din mai multe țări europene pentru a dezvolta relații pe termen lung.

În cadrul stagiului de practică am cooperat eficient în echipe de lucru în desfășurarea proiectelor și programelor din domeniul economic.

Pe parcursul perioadei stagiului am fost îndrumați de către personalul angajat al UGIR, am fost implicați în toate activitățile desfășurate de către personal, ceea ce a fost util pentru dezvoltarea mea, a abilităților de negociere, de cercetare și de organizare a activităților.

Țurțulea Adrian Gheorghe – Facultatea de Științe Economice, Specializarea Marketing, anul II

În perioada 01.09.2015 – 21.09.2015 am participat la stagiul de practică desfășurat la Uniunea Generală a Industriașilor din România, filiala Argeș.

La începutul stagiului de practică mi-au fost prezentate scopul și obiectul de activitate al organizației. Una dintre activitățile care mi-au captat interesul a fost organizarea și desfășurarea evenimentului destinat diseminării rezultatelor proiectului european SYNERGY.

Acest stagiu de practică a fost util în dezvoltarea abilităților mele de lucru în echipă, de negociere și organizare. De asemenea, am înțeles cât de amplu și de complex este procesul de vânzare – cumpărare.

Acest stagiu de practică a fost unul antrenant, bogat în informații utile și îmi doresc să mai particip și la alte stagii în viitor.

 

Alexandru Șerban

Expert promovare – publicitate