Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale – studenții despre stagiile de practică

Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale – studenții despre stagiile de practică

 

     UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE şi  ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI ARGEŞ au implementat, începând cu luna aprilie a anului curent Proiectul „ Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” în baza contractului de finanţare POSDRU/161/2.1/G/137930 încheiat cu CNDIPT- OIPOSDRU.

     Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor cu scopul creşterii şanselor de ocupare şi integrarii cu succes a acestora pe piaţa muncii. Efectul pozitiv al proiectului pe termen lung este dat de dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor aflate în procesul de tranziţie de la şcoală la viaţa activă, ce duce în mod direct la îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piata muncii. Astfel, facilitarea inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii şi creşterea gradului de ocupare a acestora datorită noilor competenţe dobândite, contribuie la dezvoltarea unei forţe de muncă productive.

500 de studenţi, înscrişi în ciclul universitar, licenţă sau masterat, din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia vor participa la stagii de practică în domeniul în care îşi realizează specializarea.

     Se va evalua activitatea studenţilor pe parcursul stagiului, elementele de legătură dintre specializarea universitară şi competenţele practice pe care aceştia trebuie să le deţină pentru a fi eficienţi la locul de muncă. Studenţii vor participa la stagiile de practică ţinând cont de specializările lor.

     Ulterior, experţii desemnaţi vor efectua, selectiv, 50 de vizite la locul de desfăşurare de către studenţi a stagiilor de pregătire practica pentru a realiza fişe de observaţie la fata locului şi pentru a identifica, pe teren, condiţiile reale în care studenţii îşi desfăşoară stagiul.

Stagiile de practica se vor derula în diferite organizaţii, fiind desemnaţi tutori în acest sens. Aceste specializări de nivel universitar, ciclul licenţă/ master, sunt în principal: Drept, Administraţie publică, Asistenţă managerială şi secretariat, Managementul strategic al firmei, Managementul strategic al resurselor umane, Managementul şi marketingul organizaţiilor, Marketingul afacerilor, Afaceri internaţionale, Finanţe şi bănci, Contabilitate şi informatică de gestiune, Gestiunea şi auditul afacerilor, Finanţarea şi controlul afacerilor, Economia turismului, Ingineria mediului, Ecologie şi protecţia mediului, Teologie, Asistenţă socială, Ştiinte socio- umane, Ştiinte ale educaţiei, Inginerie.

Motivarea grupului ţintă şi asigurarea implicării acestuia în activităţile planificate se face prin subvenţiile oferite pe perioada derulării stagiilor de practică. În urma efectuării stagiului de practică, studenţii sunt evaluaţi de către tutore şi de către coordonatorul de practică. La finalul evaluării, studenţii au obligaţia de a depune actele solicitate în vederea primirii subvenţiei acordate în sumă de 560 lei/student.

     Atât studenţii care au terminat stagiul de practică cât şi cei care sunt înscrişi în program şi urmează să facă acest stagiu de practică privesc acest proiect asemeni unui pas uriaş în evoluţia personală dar mai ales profesională. Iată cum sună părerile studenţilor UPIT:

  • “Proiectul “stagiile de practică- o premisă a reuşitei profesionale” este un program îndrăzneţ şi bine venit tuturor studenţiilor, cu o mai bună sau mai slabă pregătire. Din punctul meu de vedere, acest proiect aduce multe beneficii ambelor părţi implicate, atât studenţiilor cât şi angajatoriilor. Noi, ca şi studenţi, ne putem dezvoltata aptitudinile de muncă, ne putem valorifica cunoştiinţele dobândite în cadrul universităţii pe piata muncii, şi desigur ne facem “auziţi” pentru viitorii angajatori. Cât despre colaboratorii acestui proiect, pot spune doar că sper ca şi ei să considere aceste stagii un avantaj, nu doar o povară în plus. În acest moment, eu desfăşor stagiul de paractică, la sediul AOA Argeş, principala sarcină fiind realizarea integrală a ziarului “Orizont economic argeşean” alături de colegele mele. Am aşteptări mari, atât de la persoana mea, cât şi de la angajatorii mei.”, a declarat Laura Stoica.

  • “Pentru mine stagiul de practică este foarte important deoarece presupune o modalitate prin care iau un prim contact cu mediul de lucru, o posibilitate de a aduce îmbunătăţiri prin punerea în practică a noţiunilor învăţate şi o şansă mai mare în obţinerea unui loc de muncă. Acestea presupune o experienţă extrem de utilă dându-mi posibilitatea de a corela anumite aspecte teoretice predate în facultate cu situaţiile reale, cât şi prin prisma faptului că acest stagiu de practică reprezintă un început al carierei mele. În perioada celor trei săptămâni de practică aş vrea să-mi formez o viziune de ansanblu privitoare la activitatea desfăşurată de funcţionarii publici ai Instituţiilor cu care voi intra în contact.”, a declarat Cristina Vasile.

  • “Privesc această practică ca pe o oportunitate pentru dezvoltarea mea pe viitor. Sper ca aceasta sa-mi deschidă noi viziuni şi să îmi pună în valoare calităţile.  Eu cred că e un moment prielnic să ne demonstrăm ce putem.”, a declarat Mădălina Zărnescu.

  • “Personal, proiectul mi s-a părut foarte interesant şi inovator! Pe lângă stagiul respectiv mi s-a dat ocazia să întâlnesc nişte persoane cu funcţii importante în judeţul Argeş la Consiliul Judeţean. De asemenea, am bifat un element foarte important pentru evoluţia mea în cadrul facultăţii şi anume practica. Părerea mea este că România este formată din multă ,,teorie” şi prea puţină practică.”, a declarat Codruţ Bădescu.

  • “A fost o experienţă plăcută, din care am avut multe de învăţat. Sunt de părere că stagiul de practică mi-a oferit posibilitatea de a mă integra într-o echipă şi de a-mi testa propriile aptitudini, având în vedere faptul că până acum nu am lucrat, şi, în plus, un stagiu de practică ca şi acesta este binevenit în CV, în vederea unui posibil job. Sunt sigură că nu sunt singura care trece prin etapa ” lipsei de experienţă din CV”. Acest stagiu de practică va aduce un bonus. În concluzie, îmi pare bine că am aplicat la acest stagiu şi aş face-o de fiecare data.”, a declarat Monica Iorga.

  • “Un astfel de proiect în cadrul universităţii în care studiez reprezintă, pot spune, o provocare frumoasă. Tinerii din ziua de astăzi se buşesc de neplăcerea de a fi refuzaţi la un interviu sau marginalizaţi atunci când vine vorba de obţinerea unui job din lipsa experinţei. Acest program de pregătire a studenţilor, dacă-l pot numi aşa, nu poate face decât bine. Cred că noi avem nevoie să ne obişnuim şi să înţelegem măcar un minim de informaţii sau atribuţii ale unui angajat chiar apoape de acesta, în câmpul muncii. Din punctul meu vedere, acest stagiu de practică poate fi înţeles şi ca un îndemn asupra angajatorilor în ceea ce priveşte reticenţa lor de a da şansa celor neexperimentaţi să înveţe. Mai mult, sunt sigură că această oportunitate îţi dă prilejul să te cunoşti mai bine, să depăşeşti limitele din prezent şi să creezi propria viziune privind piaţa muncii. Fiecare ajungem acolo mai devreme sau mai târziu aşa că nu strică niciodată un pas înainte.”, a declarat Nicoleta Preda.

 

 

Alexandru Șerban

Expert informare – publicitate