Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale

Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale

 

Practica UGIR mai 2015

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE şi  ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI ARGEŞ au implementat, începând cu luna aprilie a anului curent Proiectul „ Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” în baza contractului de finanţare POSDRU/161/2.1/G/137930 încheiat cu CNDIPT- OIPOSDRU.

La data de 1 octombrie 2014 a început activitatea de realizare a stagiilor de practică, în cadrul căreia studenții înscriși în proiect participă la stagii de practică derulate la următorii agenți economici, parteneri de practică.

     Și în această lună am stat de vorbă cu studenții de la practică, pentru a obține un feed-back cu privire la activitatea de practică:

     Stagiul de practică a durat 3 săptămâni, timp în care, cu ajutorul supervizorilor, am dobândit o anumită experiență. Am văzut cum se lucrează într-o comunitate, în care fiecare individ este diferit și trebuie să învățăm să comunicăm și să colaborăm.

Informațiile dobândite ne vor fi necesare pentru viitor, am învățat despre Uniunea Generala a Industriasilor din Romania – Filiala Argeș, lucruri noi despre care nu aveam cunoștințe.

Responsabilii care ne-au îndrumat au fost caracterizați de optimism, putere de muncă, comunicare. Ne-au ajutat în orice situație în care am avut nevoie, ne-au răspuns la toate întrebările și ne-au călăuzit pașii spre o experiență de succes. De asemenea, colectivul este unul unit, dinamic, cu oportunități de avansare.

A fost o experiență unică, frumoasă și, în cazul în care vor mai exista asemenea oportunități, vom participa cu siguranță. –  Enache Camelia și Vlad Ionela, EAI, Anul III

     În luna aceasta experții din proiect au derulat o nouă campanile de selecție a studenților, iar stagiile de practică vor continua până în luna septembrie 2015.

Alexandru Șerban

Expert promovare – publicitate