“Strategiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale” – cu studenții despre stagiile de practică

“Strategiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale” – cu studenții despre stagiile de practică

 

UGIR_iulie 2015 (2)UGIR_iulie 2015 (3) UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE şi  ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI ARGEŞ au implementat, începând cu luna aprilie a anului curent Proiectul „ Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” în baza contractului de finanţare POSDRU/161/2.1/G/137930 încheiat cu CNDIPT- OIPOSDRU.

La data de 1 octombrie a început activitatea de realizare a stagiilor de practică, în cadrul căreia studenții înscriși în proiect participă la stagii de practică derulate la agenți economici, organizații patronale și instituții descentralizate, ce au calitatea de parteneri de practică.

     În continuarea demersului început în lunile anterioare prin care dorim să aflăm care este viziunea studenților asupra proiectului și a stagiilor de practică am stat de vorbă cu studenții care au efectuat stagiul de practică în cadrul UGIR – Filiala Județeană Argeș:

Constantin Florina– Facultatea de Științe Economice, Specializarea Economie și Afaceri Internaționale, Anul II  –  UGIR, Filiala Argeș:

     În cadrul stagiului de practică realizat la UGIR – filiala Argeș, prin intermediul Asociației Oamenilor de Afaceri Argeș, am întâlnit persoane de încredere, dispuși să fie de ajutor în pregătirea noastră pe tot parcursul practicii. De asemenea, aceste persoane au fost sociabile.

     Am dobândit diferite competențe, care ne-au folosit în realizarea anumitor proiecte din cadrul practicii. Am desfășurat activități atât individual, cât și în echipă.

     În concluzie, a fost o experiență pe care am putea s-o repetăm și pe care nu o vom uita.

Curteanu Violeta Maria – Facultatea de Științe Economice, Specializarea Economie și Afaceri Internaționale, Anul II  –  UGIR, Filiala Argeș:

     În cadrul practicii desfășurate la UGIR, Filiala Argeș, am reușit să dobândim mai multe aptitudini și competențe legate de munca de birou și de mediul de afaceri. Personalul angajat în această instituție a fost unul primitor și sociabil, fiind deschiși în a ne arăta ceea ce trebuie să facem și răbdători în a ne învăța lucruri noi.

     Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să se schimbe nimic, deoarece atmosfera este una placută și există multe lucruri de învățat.

Anghel Maria Ionela – Facultatea de Științe Economice, Specializarea Economie și Afaceri Internaționale, Anul II  – UGIR, Filiala Argeș:

     În cadrul stagiului de practică, la departamentul UGIR, Filiala Argeș, am dobândit mai multe competențe legate de lucrul în echipă, modalități de a fi sociabil cu diferite tipuri de persoane. De asemenea, am dobândit cunoștințe referitoare la mediul economic și munca de birou. Personalul a fost sociabil și înțelegător, explicându-ne orice nelămurire pe care am avut-o. a fost o experiență placută, în urma căreia am dobândit cunoștințe noi, dar am și cunoscut persoane noi. Consider că pe viitor îmi va fi de mare folos.

Militaru Mihai Alin – Facultatea de Științe Economice, Specializarea Economie și Afaceri Internaționale  – UGIR, Filiala Argeș:

     În cadrul stagiului de practică desfășurat la UGIR, Filiala Argeș, am dobândit cunoștințe specifice domeniului în care studiez. Experiența a fost una plăcută și consider că mă va ajuta în  viitor.

 

Alexandru Șerban

                                                                                               Expert informare și publicitate