“Strategiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale” – liantul între mediul academic și mediul de afaceri

“Strategiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale” – liantul între mediul academic și mediul de afaceri

 

Începând cu data de 29.04.2014, Universitatea din Piteşti derulează proiectul „Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în baza contractului de finanţare încheiat cu POSDRU, Organism intermediar pentru axa prioritară nr. 2- „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Asociaţia Oamenilor de Afaceri Argeş (AOA Argeş) şi se implementează  la Universitatea din Piteşti, pe o durată de 18 luni (perioada de implementare fiind 29.04.2014- 28.10.2015). Prin acest proiect se urmăreşte dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor cu scopul creşterii şanselor de ocupare şi integrării cu succes a acestora pe piaţa muncii, obiectiv ce va fi atins prin creşterea gradului de pregătire în domeniul de specializare studiat pentru 500 de studenţi ai învăţământului superior din regiunea Sud-Muntenia.

Am adresat o serie de întrebări rectorului Universităţii de Stat din Piteşti, domnul prof. univ. dr. Ionel Didea:

Cum vedeți acest proiect pentru studenții UPIT?

“Proiectul în sine constituie o oportunitate deosebită pentru studenți, aceasta fiind dată de obiectivul general al proiectului și anume, dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenților cu scopul creșterii șanselor de ocupare și integrării cu succes a acestora pe piața muncii. Efectul pozitiv al proiectului pe termen lung este dat de dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor aflate în procesul de tranziție de la școală la viața activă ce duce în mod direct la îmbunatățirea inserției acestora pe piața muncii. Astfel, facilitarea inserției tinerilor absolvenți pe piața muncii și creșterea gradului de ocupare a acestora datorită noilor competențe dobândite contribuie la dezvoltarea unei forțe de muncă productive.”

ți studenți sunt angrenați în această acțiune?

“Proiectul are ca durată de implementare 18 luni, încheindu-se anul acesta în luna noiembrie și se adresează unui grup-țintă format din 500 de studenți ai Universității din Pitești, din cadrul mai multor facultăți.”

 

Credeți că acest stagiu de practică va reuși să aducă un feed-back pozitiv în viața studenților privind piața muncii?

“Cu siguranță, studenții vor avea o motivație în plus de a avea încredere în forțele proprii, cunoscându-și competențele profesionale în urma consilierii profesionale realizate înainte de a parcurge stagiul de practică. Apoi, contactul pe care îl au cu angajatorii, constituie un atuu în cariera profesională ulterioară, tocmai prin cunoașterea exigențelor acestora. Feed-back-ul pozitiv a fost observat încă din timpul activității de selecție în cadrul proiectului, interesul manifestat de către studenți fiind remarcabil.”

 

Care credeți că sunt avantajele unui student care participă la acest proiect?

“Avantajele studenților selectați pentru a participa la stagiul de practică sunt multiple, pe lângă experiența acumultă, aceștia primesc subvenții la terminarea stagiului de practică. Un alt avantaj este consilierea în carieră realizată de către specialiști care aplică studenților un set de instrumente necesare orientării acestora în carieră. Totodată, beneficiile nu sunt doar pentru studenți, ci și pentru organizațiile partenere și universitate, astfel:

  • pentru studenti, deoarece după finalizarea studiilor superioare, datorită competențelor profesionale doândite în stagiile de practică, vor putea avea acces mult mai ușor la ocuparea unor posturi în organizații;
  • pentru organizații, care se vor bucura de o forță de muncă bine pregatită, ce deține și aptitudinile practice necesare realizării sarcinilor de muncă;
  • pentru universitate, care, în urma implicării active în derularea de astfel de stagii de practică va putea identifica mai ușor cunoștințele practice necesare studenților pentru a avea acces pe piața muncii.

Se va crea astfel un liant benefic, pe termen lung, între mediul academic și nevoile pieței muncii. Cunoștințele și aptitudinile dobândite de cei 500 de studenți prin participarea la stagiile de practică, precum și beneficiile obținute datorită consilierii profesionale vor favoriza inserția acestora pe piața muncii și creșterea ocupabilității lor în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia.”

 

Este primul proiect de acest fel organizat în cadrul UPIT?

“Universitatea din Pitești a derulat de-a lungul anilor mai multe proiecte având ca grup-țintă studenții, dar, cu obiect similar a fost proiectul intitulat ”Mediul universitar și mediul de afaceri – împreună pentru o carieră de succes a studentului economist” implementat de Facultatea de Științe Economice în perioada 2011 -2013 , având ca grup-țintă un număr de 200 de studenți economiști.”

 

Să ne așteptăm pe viitor la astfel de colaborări privind piața muncii în viața studentului?

“Cu siguranță că va exista o continuitate în acest sens, având în vedere și protocolul semnat de Universitatea din Pitești cu Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș. Pe lângă proiectele POSDRU, studenții sunt beneficiarii diverselor internshipuri cu companii cunoscute pe plan intern și internațional, precum și ai târgurilor de job-uri organizate anual.”

 

În încheiere, cu ce mesaj veniți în întâmpinarea studenților pentru a determina creșterea gradului de pregătire în domeniul de specializare?

 

“Universitatea din Pitești este interesată de dezvoltarea capitalului studenților săi, precum și de creșterea competitivității acestora prin crearea cadrului necesar pentru formarea profesională inițială și pentru pregătirea formării pe tot parcursul vieții. În acest sens, sprijinim studenții în dobândirea de abilități practice în timpul studiilor universitare, cu necesitatea de a-și cultiva competențele de bază pentru învățarea pe tot parcursul vieții, precum și cultivarea aptitudinilor și valorilor individuale în concordanță cu profilul psiho-socio-profesional individual.”