“Strategiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale” – și în domeniul social

“Strategiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale” – și în domeniul social

 

     UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE şi  ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI ARGEŞ au implementat, începând cu luna aprilie a anului curent Proiectul „ Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” în baza contractului de finanţare POSDRU/161/2.1/G/137930 încheiat cu CNDIPT- OIPOSDRU.

Studenții înscriși în proiect participă la stagii de practică derulate la agenți economici, organizații patronale și instituții descentralizate, ce au calitatea de parteneri de practică.

     Pentru a continua demersul început în lunile anterioare prin care dorim să aflăm care este viziunea studenților asupra proiectului și a stagiilor de practică am stat de vorbă cu studenții care au urmat stagiul de practică în luna iulie la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș:

Bieleșanu (Schipor) Ileana Loredana – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfânta Filofteea”, Departamentul Asistență Socială, Anul II

      În cadrul stagiului de practică efectuat la DGASPC, Centrul Rezidențial „Constantin și Elena” și Centrul de Îngrijire și Asistență, realizat prin intermediul Asociației Oamenilor de Afaceri Argeș, am întâlnit persoane de încredere, buni practicieni și îndrumători, doritori să fie de ajutor în pregătirea noastră pe tot parcursul practicii.

     În urma acestui stagiu de practică, am dobândit diferite competențe care ne-au folosit în realizarea anumitor proiecte. Munca în echipă alături de îndrumătorii din cadrul AOA AG și DGASPC Argeș, ne-a determinat să ne dorim ca în viitor să devenim parteneri.

Talian Andreea – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Specializarea Asistență Socială, Anul I:

     În cadrul stagiului de practică desfășurat la DGASPC Argeș, am întâlnit persoane de încredere și care ne-au susținut pe tot parcursul practicii.

    Am dobândit diferite competențe care ne-au fost utile în realizarea anumitor proiecte din cadrul practicii.

Uță (Raicu) Daniela – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Specializarea Asistență Socială:

     În perioada stagiului de practică realizat la DGASPC Argeș am dobândit competențe utile în desfășurarea activităților din cadrul stagiului de practică. Am lucrat atât în mod individual, cât și în echipă.

     Experiența a fost pe care ne-am dori să o repetăm și pe care nu o vom uita.

           

Alexandru Șerban – Expert informare și publicitate