Studenti

Raportare privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna August 2015 (fisier pdf)


Raportare privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna Iulie 2015 (fisier pdf)


Raportare privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna Iunie 2015 (fisier pdf)


Raportare privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna Mai 2015 (fisier pdf)


Raportare locatii practica Aprilie 2015 (fisier pdf)


 

Indicatori atinşi la 28.02.2015:

 

Indicatori Valoare prognozată[1] Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat[2] Perioada:01/10/2014 – 31/12/2014 Valoare realizată în perioada de raportare[3]01/01/2015 – 28/02/2015
Indicatori de realizare imediată (output)[4]      
Numărul de studenti sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă 500 122 83
Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră 500 163 87
Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare- tranziţia de la şcoală la viaţa activă 500 163 87
Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici-tranziţia de la şcoală la viaţa activă 6 13 0
Indicatori de rezultat[5]      
Ponderea elevilor/studentilor sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare 40 0 0
Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au găsit un loc de muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă 30 0 0
Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă 170 0 0

 

Grup ţintă în perioada raportată:

Grup ţintă[1] Valoare prognozată[2] Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat[3]Perioada01/10/2014 – 31/12/2014 Valoare realizată în perioada de raportare [4]01/01/2015 – 28/02/2015
Studenţi înmatriculţi în sistemul naţional de învăţământ Femei  si barbati   Femei barbati Femei barbati
500   127 36 72 15